Agder Marine
VI ER GODE PÅ BUNNEN
Agder Marine AS har som mål å være en ledende og sikker leverandør av mudringstjenester og undervannsarbeid. Vi søker kreative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og myndighetenes krav.
 
Vi driver med kontinuerlig utvikling av nytt utstyr og nye metoder for blant annet å løse problemer med opprydning av forurensede sedimenter.
 
Vi har utarbeidet prosedyrer for alle aktuelle arbeidsoppgaver og har implementert et system for kvalitetssikring og HMS. Med en allsidig maskinpark og dyktige medarbeidere med bred erfaring innen bransjen er vi godt rustet for både små og store oppdrag langs hele kysten.
 
 
 
     
          

 

Telefon: 38 04 22 90
Faks: 38 04 22 91
Postadresse: Marviksveien 120,
4623 Kristiansand
E-post: post@agdermarine.no
Org.nr: NO 974 344 483 MVA
 
OPTICAP
  
Agder Marine AS har deltatt i ett 4-årig forskningsprosjekt ledet av NGI. Målet var å øke kunnskap om materialer og metoder egnet for tildekking av forurenset sjøbunn for å redusere spredning av forurensning. Planer for tildekking ble utarbeidet og utført i store områder i norske fjorder. Prosjektet var svært vellykket!
 
For mer informasjon om prosjektet og vårt bidrag, se linkene under:
→ OPTICAP- startside:    www.ngi.no/no/Prosjektnett/Opticap/
  OPTICAP- sluttrapport:  www.ngi.no/upload/Prosjektweb/

 

TA GJERNE KONTAKT!