Agder Marine

Buy, Stavanger

 Mudring av ca 25.000m3 sprengstein grunnet krav om økt seilingsdybde ved Rosenberg Verft