Agder Marine

Kittelsbukt og Pollen, Arendal

 Opprydding av skrot på sjøbunn, samt tildekking av ca 35.000m2 havbunn i Kittelsbukt og Pollen med minimum 30 cm med 0/32mm og 0/64mm. 

Det skal også legges ut skjellsand langs kai i Kittelsbukt og innerst i Pollen