Agder Marine

Renere Sandefjordsfjord

 Tildekking av 1.200.000m2 i Sandefjordsfjorden. I Sandefjordsfjorden vil områdene som er planlagt tildekket, få et lag av ren masse over seg i en høyde på 10-40 cm. Arbeidet utføres med sugemudringsfartøyet "Arena", samt 2 stk fallbunnslektere. Prosjektet er i samarbeid med Skanska og Sandefjord kommune.