Agder Marine

GOT/Gismerya

 Tilvirking / konstruksjon av  havbunn for GOT ( Global Offshore Technology ) – Gismerøya, Mandal

Forberedelse Rigghavn.

 

Mudring av ca 20 000 M3

Utlegging steinmasser ( motfylling og fundamenter for jack-up rigger ) ca 40 000 m3

Siltskjørt og turb måling inkludert