Agder Marine

Innsjer og vassdrag


Agder Marine AS har utstyr for mudring av elver og innsjøer og for kultivering av våtmarksområder. Denne type oppdrag kan utføres ved hjelp av en selvgående Watermaster som er utstyrt med både grave- og pumpeutstyr. Alternativt kan en gravemaskin settes på en flåte som etableres av diverse Unifloat-pontonger eller andre type flyteelementer.

 

      

 Mudring i Gillsvannet, Kristiansand.                         Rensk av skrot på sjøbunn med Watermaster

 

 

      

 Erosjonssikring i Skienselva

Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:
Mudring
År Oppdragsgiver Prosjekt
2015 Repstad Anlegg AS Graving i sj for en 3.000 m lang grft for nedleggelse av diverse ledninger i Mandalselva.
2014 ALTi bygg og anlegg AS Graving og diverse sjarbeid ved Color Line terminalen i Larvik.
2009 Repstad Anlegg AS Mudring og opprydding i Gillsvannet, Kristiansand
2008 VKR-Gruppen Mudring og opprydding i Fedaelva ved hjelp av Watermaster.
2008 Os kommune Mudring i Oselva ovenfor Osbrua, samt dumping av masser i sjen.
Innsjøer og vassdrag
År Oppdragsgiver Prosjekt
2014 BRG Entreprenr AS Nedramming av ca. 50 stk. peler ved Amfi Mandal.
2012 AK Construction AS Peling for ny promenade i Mandalselva. 100 peler.
2001 Kristiansand Parkvesen Undervannskutting av vannlinjer for gjenskape et klart vannspeil i 2. Stampe i Baneheia, Kristiansand.