Agder Marine

Farsund/Lundevågen

 Tildekking av ca 190.000m2 forurensede sedimenter i Lundevågen. Utføres ved hjelp av fallbunnslekter, samt sugemudrings fartøyet "Arena". Området tildekkes med 10cm 0/8mm, pluss 25cm med 0/32mm.